Hlavní přednosti tryskání suchým ledem

Čištění suchým ledemČištění suchým ledemČištění suchým ledemČištění suchým ledem

 

Vynikající úroveň čištění - méně čistících cyklů a tím méně odstávek zařízení.

Možnost využití technologie přímo na místě - tryskání suchým ledem je suchý proces a nevyžaduje žádnou demontáž a opětnou montáž čištěného zařízení, což znamená mnohem kratší odstávky.

Rychlost čištění - díky rychlosti a účinnosti čištění je vynaloženo méně prostředků a prodloužení provozuschopnosti což přináší větší zisk.

Neabrazivní a elektricky nevodivý proces bez použití hořlavin - tryskání suchým ledem nepoškozuje většinu čištěných předmětů a lze jím bezpečně čistit i elektrické součásti.

Bez nutnosti uklízení (odstranění) sekundárního odpadu - při tryskání suchým ledem nevzniká sekundární odpad a tím se nejen ušetří čas a prostředky, které by bylo nutno vynaložit na uklizení vzniklého odpadu, ale zároveň to také znamená, že lze plochy, kde se čištění provádí, znovu využívat, což představuje další úsporu nákladů.

Možnost čištění i na obtížně dostupných místech kam se jiné metody čištění nedostanou.

Tryskání suchým ledem je nejen šetrné k životnímu prostředí ale je schváleno i k použití v potravinářském průmyslu.

Bezpečnost - při tryskání suchým ledem není obsluha zařízení vystavena působení chemikálií ani tryskaného materiálu.

Efektivita provozu čištěného zařízení - tryskání suchým ledem není tak pracné a časově náročné jako jiné tradiční způsoby čištění.

 

 

Čištění suchým ledemČištění suchým ledemČištění suchým ledemČištění suchým ledem

Porovnání tryskání suchým ledem s ostatními metodami

Abrazivní tryskání

Výsledkem tohoto procesu je určitá úroveň čistoty a hrubosti povrchu; nejčastěji se k tryskání používá písek. Jako při všech druzích tryskání bez odsávání vzniká při tryskání pískem velké množství prachu, který je obvykle toxický. V každém případě je nepříjemný, znečišťuje a přispívá k opotřebení všech okolních pohyblivých součástí, jejichž životnost podstatně snižuje.


Technologie tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet využívá neabrazivní suchý led, který nezpůsobuje opotřebení čištěných povrchů a nevede ke vzniku dalšího odpadu, který je nutno zlikvidovat. Systémem tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet také můžete zařízení čistit přímo na místě, bez riskantní a časově náročné manipulace s materiálem. Technologie tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet je logickou volbou, pokud je důležité, aby čištěný povrch zůstal hladký.

 

Tryskání sodou

Tryskání jedlou sodou je obecně dosti účinná metoda čištění. Jako při všech druzích tryskání bez odsávání však přitom vzniká značné množství sekundárního odpadu. Odstranění tohoto dalšího odpadu často trvá stejně dlouho nebo i dvakrát déle než samotné čištění. Kromě toho může vzniklý odpad spolu s odstraňovaným materiálem přilnout ke dřevu nebo jiným otryskávaným povrchům.


Technologie tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet využívá neabrazivní suchý led a dosahovaná úroveň očištění povrchů je často lepší než při použití sody, avšak nevzniká přitom žádný sekundární odpad, který by bylo nutno následně odstraňovat. Probíhají také určité debaty ohledně účinků, které může soda mít na pH půdy, se kterou se při tryskání dostane do styku. Jelikož při použití systému od společnosti Cold Jet nezůstávají žádné sekundární odpady, které by bylo nutno odstraňovat, podstatně se tím snižuje časová náročnost celého postupu čištění.

 

(Ultra)vysokotlaké tryskání vodou

Přestože patří k nejrychlejším metodám čištění, má i tryskání vodou svá omezení. Na ocelovém povrchu například nedokáže vytvořit žádný specifický profil, což je klíčový parametr pro přilnavost nátěru. Použití vody také přispívá ke vzniku rzi, takže aplikace nátěru je pak obtížná a riskantní. Navíc při použití vody k tryskání výrobních zařízení včetně automatických svářecích linek, lisů, motorů a mechanických zařízení může mít za následek závažné problémy z hlediska elektřiny. Mnoho zákazníků má zkušenost, že ostříkání vodou je nerychlejší způsob, jak spálit elektromotor.


Technologii tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet lze používat na nejrůznější materiály a také přímo na elektrická zařízení nebo v jejich blízkosti. Jelikož suchý led rychle sublimuje, zařízení zůstane čisté a suché. Při čištění také vzniká jen minimum dalšího odpadu (například odpadní vody).

 

Čištění za použití rozpouštědel

Většina rozpouštědel používaných k čištění jsou látky škodlivé pro životní prostředí a zdraví pracovníků. Při použití rozpouštědel k rozpuštění nežádoucích povrchových materiálů je často nutné tyto rozpuštěné materiály odstranit následným ostříkáním vodou, opláchnutím nebo ručně za pomoci vhodných nástrojů. Před čištěním s použitím rozpouštědla je často nutné zařízení rozebrat nebo složitě připravit, aby byly ochráněny citlivé části. Pořizování i likvidace použitých rozpouštědel také představují pro firmy dosti velké náklady.


Technologie tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet rozruší a odstraní nežádoucí materiál v jediném kroku. Stejně jako pomocí rozpouštědlové lázně lze i tryskáním suchým ledem od společnosti Cold Jet zároveň čistit různé předměty rozdílných složitých tvarů. Systémy tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet navíc umožňují bezpečné, důkladné vyčištění součástek, montážních celků i celých strojů přímo na místě. Suchý led při kontaktu s čištěným povrchem sublimuje, takže nevzniká žádný sekundární odpad, který by bylo nutno následně likvidovat.

 

Čištění s použitím elektrického nářadí

Čištění s použitím elektrického nářadí může představovat rychlé řešení v případě jednoduchých tvarů s rovnými plochami, ale často také může dojít k poškození nebo opotřebení čištěných povrchů.


Technologie tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet nabízí stejné výhody čištění s použitím elektrického nářadí, ale bez „opotřebení“ drahých forem a dalších výrobních nástrojů. Toto je společně s nutností častějšího čištění za použití elektrického nářadí hlavním důvodem, proč technologie tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet v těchto případech velmi rychle nahrazuje čištění s použitím elektrického nářadí.

 

Čištění s použitím ručního nářadí

Rychlé, snadné úkony, jejichž příprava by v případě mechanizovaných přístupů zabrala příliš mnoho času, jsou často prováděny ručně s použitím určených nástrojů, což však někdy může skončit poškozením čištěného zařízení.


Technologie tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet je ideálním řešením pro tyto „snadné“ úkony. Pokud čištění provádějí vyškolení pracovníci za použití vhodných trysek a podle různých dalších parametrů, vyžaduje celý proces tryskání suchým ledem za pomoci systému Cold Jet desetinu až dvacetinu doby.

 

Partneři

 

Kontakty

BETOSAN a.s.

Telefon (+420) 326 980 931

Pošta betosan @ betosan-praha.cz